باتری ۵۵ آمپر سهند

نصب باتری به صورت رایگان انجام می شود

 

قیمت باتری بر اساس آمپر یکسان باتری تحویلی ذکر شده است

در صورتی که باتری تحویلی آمپر پایینتری داشته باشد هزینه ما به تفاوت زمان تحویل دریافت می گردد

موجود در انبار
کد: SAHAND-55

350,000 تومان

صاف